img
img
O DISC
iKnowMyDesign DISC jest ULEPSZONYM narzędziem pomiaru osobowości osobistej opartym na DISC, służącym do poprawy wydajności pracy na poziomie jednostki oraz zespołu i poprawie komunikacji. Zostało ono opracowane psychometrycznie w celu dostarczenia użytkownikowi jak najdokładniejszych i najbardziej szczegółowych informacji. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, para, zespół pracowników lub wolontariuszy, lub cały zespół biznesowy. W iKnowMyDesign DISC czynniki osobowościowe Dyrektywność, Interaktywność, Solidarność i Celującość są mierzone i rozszerzane o różne atrybuty opisujące typowe zachowania. I Know My Design nie wprawia klienta w zakłoptanie i pomaga ludziom zrozumieć ich różnice w zachowaniach. Uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie serii pytań, z których powstanie szczegółowy raport na temat ich osobowości i typowych zachowań.
img
Gdzie stosować DISC
Raporty iKnowMyDesign DISC stanowią wspólny język, którego ludzie mogą używać, aby lepiej zrozumieć siebie i dostosować swoje zachowania do innych. Może to być w zespole roboczym, w relacjach handlowych, na stanowisku kierowniczym lub w innych relacjach. Profile iKnowMyDesign DISC pomogą Państwu i ludziom w Państwa zespołach:
• Zwiększyć poznanie siebie samego: jak reaguję na konflikty, co mnie motywuje, co powoduje stres i jak rozwiązuję problemy

• Ułatwić lepszą pracę w zespole, zminimalizować konflikty i poprawić umiejętności komunikacyjne

• Rozwijanie umiejętności rozpoznawawania i reagowania na różne typy zachowań

• Skuteczniej zarządzać poprzez zrozumienie predyspozycji i priorytetów wspracowników i członków zespołu

• Stać się bardziej świadomym siebie, pełnymi ogłady, skutecznymi liderami
img
Rozwój statystyczny
Rozwój psychometryczny iKnowMyDesign DISC polegał najpierw na zebraniu dużej liczby przymiotników, które reprezentują cztery wymiary osobowości. Aby statystycznie potwierdzić, że przymiotniki mierzą jeden z czterech wymarów osobowości, przeprowadzono analizę czynnikową tych przymiotników.
Na podstawie kombinacji wysokich, średnich (zrównoważonych) lub niskich wyników w zakresie czterech wymiarów osobowości opracowano szesnaście profili osobowości iKnowMyDesign DISC (iKMD). Profile te są zdefiniowane poprzez wzory matematyczne z różnymi punktami odcięcia w czterech wymiarach osobowości. Przeprowadzono szeroko zakrojone badania słuszności wyodrębnienia profili, zarówno pod względem statystycznym, jak i doświadczalnym:
• Przeprowadzono analizę MANOVA (Multivariate Analysis of Variance), która statystycznie wykazała, że profile iKnowMyDesign DISC opisują różne profile osobowości.
• W celu zbadania i wyjaśnienia różnic między profilami przeprowadzono analizę dyskryminacyjną. Wyniki analizy dyskryminacyjnej stanowią dowód na to, że grupy profili IKMD różnią się od innych grup profili.
• Wyliczono też wskaźniki podobieństwa profili (PSI) któe stanowią miarę podobieństwa między 16 profilami iKnowMyDesign DISC. Wskaźniki PSI zostały obliczone pomiędzy każdym profilem iKnowMyDesign DISC a każdym innym profilem. Wszystkie 16 profili było podobnych do co najmniej jednego innego profilu.
img
Raport indywidualny i porównawczy - DISC
iKnowMyDesign dostarczy Państwu szczegółowy raport z opisem własnego profilu i 22 jego atrybutów. Przeprowadzenie testu zajmie 15 - 30 minut.
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat sposobu układania relacji z innymi osobami znaczącymi w Państwa życiu, należy uruchomić raport porównawczy, aby zobaczyć unikalne różnice osobowościowe w relacjach Ojciec/Syn, Matka/Córka, Mąż/Żona, Pracownik/Pracodawca itd.
img
Raport zespołowy - DISC
Zrozumienie swojego wzorca zachowań i tego, jak wpływa on na zespoły w Państwa życiu, ma kluczowe znaczenie. Niezależnie od tego, czy jest to praca, rodzina czy inna grupa społeczna. Zrozumienie dynamiki swojego zespołu czyni różnicę. W iKnowMyDesign możemy analizować do 15 osób w zespole. Naprawdę wspaniałe narzędzie, które przynosi wgląd i zrozumienie relacyjne oraz uzdrowienie.
O LICENCJI

Najpotężniejszym sposobem, w jaki możemy wyposażyć tych z Państwa którzy chcą wpływać na innych, aby Państwo mogli wzrastać i pomagać ludziom w swojej sferze oddziaływania, jest udostępnienie Państwu licencji. W ramach tego procesu możemy zapewnić Państwu niezbędne szkolenie i wsparcie, aby zbudować Państwa praktykę i umożliwić Państwu działanie z własnego spersonalizowanego pulpitu nawigacyjnego. Będą Państwo mogli skutecznie służyć innym i pobierać opłaty za swoje usługi. 

Mogą Państwo zakupić licencję, która da Państwu dostęp do własnego, spersonalizowanego pulpitu nawigacyjnego, gdzie będą mogli Państwo:

  • Rejestrować i obsługiwać własnych klientów.

  • Sporządzać raporty i komunikować się z klientami.

  • Monitorować, kto ukończył testy i wysyłać przypomnienia i wiele więcej.

Cena: $750.00

TAK - Kup licencję.